Styrelse

Ordförande: Jennie Nell, fil.dr. i litteraturvetenskap
Vice ordförande: Marianne Molander Beyer, docent i franska
Skattmästare: Conny Roth, företagsekonom, fd adm. direktör – tillförordnad 2018-10-09 – 2019-03-31
Sekreterare: Oskar Sjöström, fil.mag., doktorand i historia
Klubbmästare: Maria Gullstam, fil.mag. doktorand i teatervetenskap

Övriga ledamöter:
Anita Ankarcrona, fil.dr. i litteraturvetenskap
Erik Eliasson, docent i teoretisk filosofi
Johannes Heuman, fil.dr. i historia
Alfred Sjödin, fil.dr. i litteraturvetenskap
Henrika Tandefelt, docent i historia
Mark Tatlow, dirigent, professor, fil.mag. i musikanalys och estetik

Revisor: Leif Berglund, ekonom, fd auktoriserad revisor – tillförordnad 2018-10-09 – 2019-03-31
Revisorssuppleant: — (2018-10-09 – 2019-03-31)

Valnämnd:
Jonas Ellerström (sammankallande), fil.kand., förläggare
Anita Ankarcrona (styrelserepresentant)
Mathias Persson, fil.dr. i idéhistoria

Webbredaktörer: Jennie Nell & Johannes Heuman
Extern webbmaster: Eva Frykevall