Välkommen till Sällskapet Gustaf III

Gustaf III är en av Sveriges mest omstridda regenter. Mytbildningen kring honom är omfattande. Han har hånats som löjeväckande teaterkung, kritiserats som självsvåldig tyrann och hyllats som enastående vältalare och betydande kulturmecenat. Mellan dessa moraliska omdömen från såväl samtid som eftervärld framträder en komplex människa och regent, som på flera sätt bidragit till att lägga grunden för det moderna Sverige. Hans person och gärning ter sig än mer fascinerande ju längre bort från myten och ju närmare verkligheten man kommer.

Sällskapet Gustaf III verkar för att främja forskning och sprida kunskap om Gustaf III och hans tid och är öppet för alla intresserade!

Lär mer om vårt sällskap här.