SOM MEDLEM BIDRAR DU INTE BARA TILL SÄLLSKAPETS VERKSAMHET. I ETT VIDARE PERSPEKTIV HJÄLPER DU TILL ATT BÄTTRE FÖRSTÅ EN EPOK SOM VI FORTFARANDE RELATERAR TILL OCH ATT VÅRDA ETT KULTURELLT ARV SOM ÄR LEVANDE ÄN IDAG. DÄRFÖR ÄR DITT BIDRAG VIKTIGT.

NY MEDLEM?

Gör så här:

  1. Betala in avgiften till nedanstående giro (eller konto om du betalar från utlandet).
  2. Fyll i och skicka in nedanstående formulär så blir du registerad som medlem och får ett välkomstutskick och din medlemsnål! (Om kontaktformuläret inte fungerar kan du sända ett e-postmeddelande till skattmastare[at]sallskapetgustaf3.se och ordforande[at]sallskapetgustaf3.se med efterfrågade uppgifter för att registrera medlemskap).
    Observera att de flesta utskick sker per e-post. Om du inte har en e-postadress, vänligen meddela oss så att vi kan ombesörja utskick per brev eller sms.

Enskilt medlemskap: 200 SEK per år
Familjemedlemskap: 300 SEK per år
Förening/institution/sammanslutning: 500 SEK per år
Ständig medlem: 4 000 SEK (tjugodubbel avgift)

Avgiften betalas till bankgiro nr 5188–7248  OBS! Det är viktigt att du fyller i ditt namn i din banks meddelanderuta när du gör din giroinbetalning till oss så att vi kan se vem som har betalat in. På grund av GDPR-regler kan vi inte spåra inbetalningar.

Betalning från utlandet görs till SEB (Skandinaviska Enskilda Banken) kontonr 5255 10 531 53
IBAN: SE9850000000052551053153
Bic/Swift: ESSESESS

REDAN MEDLEM?

Glöm inte att betala in din årliga avgift före utlöpet av februari varje år. En faktura via e-post/vanlig post utgår i januari till registrerade medlemmar. Glöm heller inte att meddela ändrade uppgifter såsom adress, e-postadress och telefonnummer så du inte missar information. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här