Sällskapet Gustaf III hanterar personuppgifter om sina medlemmar. De personuppgifter som vi inhämtar och hanterar om våra medlemmar är namn, postadress, e-postadress och telefonnummer. Vi för också noteringar om betalda medlemsavgifter och deltagande i sällskapets aktiviteter. Vi använder uppgifterna för att kommunicera med medlemmarna om sällskapets verksamhet, sända ut dokument (exempelvis årsmötesprotokoll för undertecknande av justeringspersoner) sprida annan information med anknytning till Gustaf III och för att följa upp betalning av medlemsavgifter.

Uppgifter i medlemsregistret hanteras normalt sett endast av skattmästaren och ordföranden i samband med fysiska och elektroniska utskick. I undantagsfall kan namn och postadress hanteras av andra styrelseledamöter, exempelvis sekreteraren vid utskick av årsmötesprotokoll för justering eller fysisk distribution av medlemsförmåner. Vi lämnar aldrig ut några medlemsuppgifter till tredje part, och de hanteras inte heller av utomstående för vår räkning.

På grundval av ovanstående ser vi inbetalning av medlemsavgift som ett medgivande till att personuppgifter lagras och används på det sätt som här beskrivits.

Du kan naurligtvis när som helst dra tillbaka ditt medgivande, fråga om dina uppgifter eller avsluta ditt medlemskap. Gör det genom att maila ordföranden på ordforande@sällskapetgustaf3.se

Mr. B Finds Pamela Writing, Joseph Highmore 1743-44, Tate Gallery