Bidrag och donationer

Bidrag

Liksom många aktörer under gustaviansk tid, är vi beroende av bidrag och donatorer. Vi har haft förmånen att mottaga generösa bidrag från:

Svenska AkademienDonationer

Beth Hennings skriver i sitt porträtt av Gustaf III i Svenskt Biografiskt Lexikon: ”Bland Sveriges konungar är G den främsta kulturpersonligheten. Han hade en uppriktig ambition att på alla sätt befordra och förfina sv kultur. Som mecenat var han inte blott ovanligt frikostig utan också påtagligt säker i sitt omdöme”.

Likt Gustaf III har vårt sällskap stora ambitioner. Med vår verksamhet vill vi genom forskning och praktik som kommer allmänheten till del bättre förstå en epok som vi fortfarande relaterar till och söka vårda ett kulturarv som är levande än idag. Sålunda är vi beroende av såväl medlemsavgifter som generösa donatorer som vill gynna forskning och spridning av kunskap om Gustaf III och hans tid.

Vill man donera till vår verksamhet fyller man bara i och skickar in nedanstående formulär och sätter in sin donation på bankgiro nr 5188–7248 eller konto i SEB nr 5255 10 531 53
Betalning från utlandet görs till SEB (Skandinaviska Enskilda Banken)
IBAN: SE9850000000052551053153
Bic/Swift: ESSESESS