Årsmöte 2020

Sällskapet Gustaf III kallar till årsmötesförhandlingar onsdagen den 10 juni kl. 16.00–17.00 via e-mötestjänsten Zoom.

2020-06-1016:00 - 17:00

Kick-off jubileumsår

2021-01-24

Gustaf III:s medaljhistoria

Gustaf III satsade på ett storslaget projekt i Ludvig XIV:s efterföljd: att år för år skildra den egna regeringens historia genom medaljer, dels präglade i guld eller silver, dels graverade på papper. Ett planschverk planerades av teknologisk toppkvalitet, väldiga resurser investerades, men projektet havererade. Marie-Christine Skuncke, professor emerita vid Uppsala universitet, berättar om Gustaf III:s medaljhistoria med hjälp av nytt källmaterial.

2021-02-2814:00 - 15:00

Årsmöte

2021-03-2814:00

Gustaf III som författare - Horace Engdahl

Måndag 26 april kl 13
Gustaf III som författare

”Det är fantasin som styr människorna”, skrev Gustaf III i ett brev, och han visste att det som mer än någonting annat styr fantasin är litteraturen. Det är väl känt att han grundlade institutioner som allt sedan 1700-talet har varit hörnstenar i det svenska litterära systemet. Mindre känt är att han själv var en begåvad författare – när det gäller skådespel och vältalighet till och med landets främste. Som dramatiker överträffas han först av Strindberg, som politisk talare inleder han det offentliga ordets historia i Sverige. Många har berömt stilen i hans franska brev, men det är på svenska Gustaf når högst som ordkonstnär.

Föredragshållare är Horace Engdahl, litteraturvetare. Han är medlem i Svenska Akademien och var under ett decennium dess ständige sekreterare.

Värd: Marianne Molander Beyer

2021-04-2613:00 - 15:00

Stadsvandring i 1700-talets Göteborg

Stadsvandring med Pether Ribbefors
Vi börjar vid Tyska kyrkan, vars föregångare brann 1746 – samma år som kronprins Gustaf föddes.

Därefter går vi runt kyrkan och blickar ut över Stora Hamnkanalen, där vi finner såväl Frimurarnas ordenshus som kommerserådet William Chalmers praktfulla hem, ritat av stadsarkitekten Carl Wilhelm Carlberg, kanske mest känd för lantegendomen Gunnebo. 

År 1750 uppfördes Svenska Ostindiska Kompaniet sin gula tegelbyggnad vid Norra Hamngatan –landets mest framgångsrika företag genom alla tider. Via Smedjegatan når vi ”Franska tomten” vid Packhusplatsen, som Gustaf III bytte mot den västindiska ön S:t Barthélemy! Samme kung tog några år senare över befälet från landshövdingen i stadens äldsta hus – Residenset – när fienden hotade 1788. 

Via Lilla Torget och Magasinsgatan stiftar vi bekantskap med både industrialisten Jonas Alströmer och poeten Bengt Lidner, innan vi stannar vid den lilla Domkyrkobrunnen. Vattnet kom ursprungligen från ”Gustafs källa” i Kallebäck, invigd av konungen 1787. Vid Domkyrkan får vi också höra om Gustaf III:s gunstling, biskop Johan Wingård, vars kyrkliga karriär tog en oväntad vändning. 

Vallgatan – Göteborgs Wall Street! – tar oss till Kaserntorget, ett märkligt stadsrum som minner om den tid då staden vimlade av soldater. Helt nära ser vi Carl Wilhelm Carlbergs enda bevarade ”typhus”, standardbebyggelse i Göteborg efter de förödande eldsvådorna kring sekelskiftet 1800. 

Vi tar trapporna upp till en annan bevarad märkesbyggnad, Drottning Kristinas jaktslott, som varken är ett slott eller har med drottning Kristina att göra, men som minner om 1700-talet. Avslutning vid Carlsporten i Kungsgatans mynning, där Göteborg tog slut och förstadsbebyggelsen vidtog.
Kanske vill någon fortsätta Landsvägsgatan söderut på egen hand? 

Värd: Marianne Molander Beyer

Max 15 personer, minimum 10 personer, pris 160 kr per person inkl. moms.

Plats: Tyska kyrkans baksida, mot Köpmansgatan till.

 

   

2021-05-0610:00 - 12:00

Stadsvandring i 1700-talets Göteborg

Stadsvandring med Pether Ribbefors
Vi börjar vid Tyska kyrkan, vars föregångare brann 1746 – samma år som kronprins Gustaf föddes.

Därefter går vi runt kyrkan och blickar ut över Stora Hamnkanalen, där vi finner såväl Frimurarnas ordenshus som kommerserådet William Chalmers praktfulla hem, ritat av stadsarkitekten Carl Wilhelm Carlberg, kanske mest känd för lantegendomen Gunnebo. 

År 1750 uppfördes Svenska Ostindiska Kompaniet sin gula tegelbyggnad vid Norra Hamngatan –landets mest framgångsrika företag genom alla tider. Via Smedjegatan når vi ”Franska tomten” vid Packhusplatsen, som Gustaf III bytte mot den västindiska ön S:t Barthélemy! Samme kung tog några år senare över befälet från landshövdingen i stadens äldsta hus – Residenset – när fienden hotade 1788. 

Via Lilla Torget och Magasinsgatan stiftar vi bekantskap med både industrialisten Jonas Alströmer och poeten Bengt Lidner, innan vi stannar vid den lilla Domkyrkobrunnen. Vattnet kom ursprungligen från ”Gustafs källa” i Kallebäck, invigd av konungen 1787. Vid Domkyrkan får vi också höra om Gustaf III:s gunstling, biskop Johan Wingård, vars kyrkliga karriär tog en oväntad vändning. 

Vallgatan – Göteborgs Wall Street! – tar oss till Kaserntorget, ett märkligt stadsrum som minner om den tid då staden vimlade av soldater. Helt nära ser vi Carl Wilhelm Carlbergs enda bevarade ”typhus”, standardbebyggelse i Göteborg efter de förödande eldsvådorna kring sekelskiftet 1800. 

Vi tar trapporna upp till en annan bevarad märkesbyggnad, Drottning Kristinas jaktslott, som varken är ett slott eller har med drottning Kristina att göra, men som minner om 1700-talet. Avslutning vid Carlsporten i Kungsgatans mynning, där Göteborg tog slut och förstadsbebyggelsen vidtog.
Kanske vill någon fortsätta Landsvägsgatan söderut på egen hand? 

Värd: Marianne Molander Beyer

Max 15 personer, minimum 10 personer, pris 160 kr per person inkl. moms.

Plats: Tyska kyrkans baksida, mot Köpmansgatan till.

 

   

2021-05-0613:00 - 15:00

Föreläsning med Göran Rydén

INBJUDAN TILL

 

Den försenade 2020 års Föreläsningen till Gunnar von Proschwitz Minne

 

När Sven Rinman saluterade Gustav III med underjordiska Bergsskått – Bergsbruk och teknisk utveckling mot 1700-talets slut

Göran Rydén, professor i ekonomisk historia, verksam vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF), Uppsala universitet

samt

Konsert med ett pärlband av gustavianska visor med trubadur Carl Håkan Essmar

Onsdagen den 12 maj kl. 18.30

ZOOM

När Sven Rinman saluterade Gustav III med underjordiska Bergsskått – Bergsbruk och teknisk utveckling mot 1700-talets slut

Göran Rydén

1772 befann sig Sven Rinman, en av de mest betydande aktörerna inom det svenska bergsbruket, i Dannemora. Han var där för att genomföra omfattande tester av nya bergborrar, och samtidigt försöka få svar på frågan om vilken typ av stål som bäst passade för dessa borrar. I sin kortfattade levnadsbeskrivning, från 1789, konstaterade han att denna händelse var en av årets viktigaste. De andra två var att han publicerade sin första större bok om det svenska bergsbruket, och att han med ”många Bergsskått [kunde] betyga mit deltagande uti glädien öfwer wår Regerings lyckelige förändring”.

I mitt föredrag kommer jag att ta utgångspunkten i dessa tester av bergborrar och stål, samt publiceringen av Anledningar til kunskap om den gröfre jern- och stålförädlingen och des förbättrande, för att diskutera den tekniska utvecklingen av det svenska bergsbruket, men även för att säga något om de ramar inom vilka man under perioden kunde föreställa sig teknik, arbete, förändring och utveckling.

2021-05-1218:30 - 20:00