À propos de nous

Gustaf III, Alexander Roslin, 1777

Sällskapet Gustaf III grundades den 24 januari 2017. Syftet är att främja forskning och sprida kännedom om Gustaf III, hans person, författarskap, politik och närmaste krets. Därtill verkar sällskapet för att uppmärksamma viktiga aspekter av gustavianskt kulturliv genom att aktualisera bortglömda teater- och musikstycken samt gustavianska författare, kompositörer, musiker och konstnärer.

La société a pour objectif principal de promouvoir une nouvelle édition des écrits complets de Gustave III, en collaboration avec la base de données nationale Litteraturbanken, afin de rendre ensuite accessibles ces textes historiquement importants pour les chercheurs aussi bien que pour le grand public intéressé.

Sällskapet erbjuder en Årsmötesföreläsning till Gunnar von Proschwitz minne under mars månad, samt minst ytterligare ett evenemang per år. Årsmötesföreläsningen fungerar som ett forum för ny forskning kring Gustaf III, hans tid och hans närmaste krets.

CONSEIL D’ADMINISTRATIONLES STATUTS