Furstligt och folkligt: musikens vägar i Gustaf III:s Sverige

Video från konseren den 5 september kl. 17.00-19.00

Gunnebo slott, Göteborg

Med generöst bidrag från Stiftelsen Mary von Sydow, född Wijks donationsfondMusiklivet i Gustaf III:s Sverige var rikt och varierat. Gustaf III blev kung 1771 i en kulturell och politisk brytningstid i Sverige. Han bidrog starkt till utvecklingen av den svenska musiken, både politiskt genom att instifta institutioner såsom Kungliga Musikaliska Akademien och genom att låta uppföra fasta scener för musik och teater, men också personligen, såsom författare, librettist, regissör, kostymdesigner, scenograf och koreograf. Hans målsättning var att skapa en svensk nationalopera och utveckla den svenska musiken. Gustaf III letade inte bara landet runt efter lokala talanger, han importerade även talanger från utlandet, gav dem finansiellt stöd och skickade ut dem i Europa för att lära sig om de senaste stilarna, vilket ledde till en betydande utveckling inom musikens område. Inte bara de stora, offentliga scenerna var viktiga för denna utveckling, minst lika viktiga var hovscenerna samt de privata ordnarna och salongerna, vari utländsk musik importerades, spelades, transformerades och blandades med svensk originalmusik. Musiken från kontinenten var modern och gav nya, estetiska impulser till svenska utövare, men bearbetades för att passa den svenska smaken och det svenska språket. Sålunda ser vi musiklån från hovmusik och populära arior från stora operor till exempel i Bellmans visor, och lån från folkmusiken i Carl Envallsssons och Francesco Uttinis operor och skådespel.

Under denna konsert utforskar en grupp unga musiker från Hvitfeldtska gymnasiet musik som importerades, exporterades och transformerades under den gustavianska tiden i Sverige.

Medverkar gör Jennie Nell, ordförande i Sällskapet Gustaf III, Martin Bagge (musikalisk ledning och sång), Pia Yngwe (musikalisk ledning) samt vokalister och instrumentalister från Hvitfeldska Gymnasiets Romansensemble. Se separat program här.