Styrelse

Ordförande: Jennie Nell, fil.dr. i litteraturvetenskap
Vice ordförande: Marianne Molander Beyer, docent i franska
Skattmästare: Ernst Grafström, jur.kand.
Sekreterare: Johannes Heuman, fil.dr. i historia
Klubbmästare: Jennie Nell & Johannes Heuman

Övriga ledamöter:
Anita Ankarcrona, fil.dr. i litteraturvetenskap
Erik Eliasson, docent i teoretisk filosofi
Maria Gullstam, fil.mag. doktorand i teatervetenskap
Elisabeth Mansén, professor i idéhistoria
Alfred Sjödin, docent i litteraturvetenskap
Oskar Sjöström, fil.mag., doktorand i historia
Mark Tatlow, dirigent, professor, fil.mag. i musikanalys och estetik

Revisor: Conny Roth, företagsekonom, fd adm. direktör
Revisorssuppleant: Leif Berglund, ekonom, fd auktoriserad revisor

Valnämnd:
Mathias Persson (sammankallande) , fil.dr. i idéhistoria
Anita Ankarcrona (styrelserepresentant)
Roland Lysell, professor i litteraturvetenskap

Webbredaktörer: Jennie Nell & Johannes Heuman
Extern webbmaster: Eva Frykevall