Styrelse

Ordförande: Jennie Nell, fil.dr. i litteraturvetenskap
Vice ordförande: Marianne Molander Beyer, docent i franska
Tillförordnad skattmästare: Conny Roth
Sekreterare: Johannes Heuman, fil.dr. i historia
Klubbmästare: Jennie Nell & Johannes Heuman

Övriga ledamöter:
Erik Eliasson, docent i teoretisk filosofi
Maria Gullstam, fil.mag. doktorand i teatervetenskap
Elisabeth Mansén, professor i idéhistoria
Mathias Persson, fil.dr. i idéhistoria
Alfred Sjödin, docent i litteraturvetenskap
Oskar Sjöström, fil.mag., doktorand i historia
Christina Tobeck,

Revisor: Conny Roth, företagsekonom, fd adm. direktör från 2022-01-27 tf skattmästare
Revisorssuppleant: Leif Berglund, ekonom, fd auktoriserad revisor från 2022-01-27 tf revisor

Valnämnd:
Roland Lysell, professor i litteraturvetenskap (sammankallande)
Mathias Persson, , fil.dr. i idéhistoria (styrelserepresentant
Anita Ankarcrona, fil.dr. litteraturvetenskap

Webbredaktörer: Jennie Nell & Johannes Heuman
Extern webbmaster: Eva Frykevall