Styrelse

Ordförande: Jennie Nell, fil.dr. i litteraturvetenskap
Vice ordförande: Johannes Heuman, docent i historia
Skattmästare: Ove Gustafsson
Sekreterare: Johannes Heuman, fil.dr. i historia
Klubbmästare: Jennie Nell & Johannes Heuman

Övriga ledamöter:
Elisabeth Mansén, professor emerita i idéhistoria
Rebecka Millhagen, fil.dr. i konsthistoria
Marianne Molander Beyer, docent i franska
Stina Odlinder Haubo, fil.kand. i konstvetenskap
Mathias Persson, fil.dr. i idéhistoria
Alfred Sjödin, docent i litteraturvetenskap
Oskar Sjöström, fil.mag., doktorand i historia
Christina Tobeck, fil.dr. i musikvetenskap och musikdirektör, ledamot av Musikaliska Akademien

Revisor: Leif Berglund, ekonom, fd auktoriserad revisor
Revisorssuppleant: Conny Roth, företagsekonom, fd adm. direktör

Valnämnd:
Roland Lysell, professor i litteraturvetenskap (sammankallande)
Mathias Persson, , fil.dr. i idéhistoria styrelserepresentant
Anita Ankarcrona, fil.dr. litteraturvetenskap

Webbredaktörer: Jennie Nell & Johannes Heuman
Extern webbmaster: Eva Frykevall